Enkele mededelingen De Regenboog

 1. Tel. no. van hulpdiensten en wificode  is in de informap, tevens een map met gebruiksaanwijzingen.
 2. Linnengoed (onderlaken,dekbedovertrek en sloop) verhuur6,-, handdoeken (2 kleine en 1 grote) €4,-, keukenpakket(1 keukendoek,2 theedoeken,1 werkdoekje)4,- , u mag het ook zelf meenemen, gebruik linnengoed is verplicht. Bedden zijn eenpersoons en voorzien van dekbed en kussen. Het gehuurde bij vertrek in de hal deponeren. Opgemaakte bedden €10,00.
 3. Er is 2  kinderstoelen en 2 campingbedjes aanwezig, waarvoor uzelf evt. een extra matrasje en/of dekbedje  voor mee moet nemen
 4. Bij minder of meer deelname dan op de reservering is aangegeven uiterlijk 1 dag voor aankomst doorgeven, uitgaande van het maximaal aantal personen waarvoor het huis wordt aangeboden.
 5. Daggasten betalen € 10,- p.p.p.d.
 6. Voor de Regenboog hebben we een basishuurprijs voor 4 personen. De extra personen betalen voor een weekend € 30,-, midweek € 60,-, halve midweek € 30,- en week € 105,-
 7. Voor aankomst het volgende inleveren: een gastenlijst met namen, geb. datum , woonplaats. Verder ontvangen wij graag twee mobiele nummers.
 8. Vuilniszakken, toiletpapier, schoonmaakartikelen moet u zelf meebrengen.  Er is een filterkoffieapparaat aanwezig.
 9. Gourmetten en fonduen is binnenshuis niet toegestaan.
 10. De gasten van de Bron hebben toegang tot de gezamenlijke overdekte speelen spelruimte.
 11. De auto's parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats.
 12. In en buiten het gebouw geen versieringen o.i.d. aanbrengen.
 13. Het is niet toegestaan om binnen te roken,niet eten en/of drinken in de slaapruimtes, geen bedden verplaatsen.
 14. TV heeft een HDMI-aansluiting
 15. Voor catering kunt u met ons contact opnemen (info@borghuis.nl/ T. 0541-510125) 
 16. Mand hout € 7,50
 17. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Reglement

De huurder/gebruiker dient zich gedurende de arrangementsperiode te gedragen

overeenkomstig de gewoonten en gebruiken op het vakantieverblijf en overeenkomstig

de aanwijzingen van de exploitant. Met name dient te worden gewaakt voor

geluidsoverlast voor medebewoners en omwonenden

 en uiterlijk om 22.00 uur rustig tot 's morgens 8.30 uur.

De eigenaar van Landgoed 't Borghuis is gerechtigd personen die de parkregles niet naleven, zonder restitutie van betaalde reserveringsgelden of bijdragen, van het terrein te verwijderen. 

Wificode, hulpdiensten etc. staan op een lijst  in uw verblijf

Bij het niet voldoen aan verplichtingen als hierboven omschreven kan de exploitant aan de huurder/gebruiker (na tenminste eenmaal daarvoor te hebben gewaarschuwd) met zijn gezinsleden/groepsleden de toegang tot het gehuurde ontzeggen en het arrangement terstond beëindigen, zonder dat in dat geval de huurder/gebruiker recht heeft op restitutie van de arrangementsprijs en/of borgsom en/of recht op schadevergoeding.

De exploitant is niet aansprakelijk voor letsel dat gedurende de arrangementsperiode aan personen overkomt, noch voor diefstal of beschadiging van eigendommen van de huurder/gebruiker en de zijnen, door welke oorzaak deze ook is ontstaan. De huurder/gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade en/of overlast van al diegenen, die bij het op bezoek komen en/of met hem in het gehuurde verblijven. Overtredingen van deze overeenkomst door de in de vorige zin bedoelde personen worden volledig aan de huurder toegerekend.

De oplevering van het gehuurde dient opgeruimd, stof en vetvrij te geschieden, afvalemmers leeg en voor zover het aanwezige keukeninventaris, huisraad en meubelen betreft, vrij van breuken, storingen of andere mankementen (waaronder begrepen onvolledigheid).Alles weer op de plaats zoals bij aankomst. Wanneer er linnen en/of handdoeken gehuurd zijn deze bij vertrek in de hal leggen.

De huurder/gebruiker heeft tot twee uur na aankomst de gelegenheid om aan de exploitant door hem

geconstateerde storingen, breuken of mankementen op te geven, in welk geval de huurder/gebruiker zijn

aansprakelijkheid voor die storingen etc. uitsluit, tenzij zij door hem zijn veroorzaakt. De huurder/gebruiker

dient het gehuurde en de (het) daarin aanwezige huisraad, meubilair en inventaris te gebruiken overeenkomstig de bestemming en deze gedurende de arrangementsperiode goed en deugdelijk te verzorgen.

De exploitant heeft ten alle tijden het recht de accommodatie/vakantiehuis te controleren.

Voor het aansteken van een kampvuur heeft u toestemming nodig van de exploitant.

Het is niet toegestaan om eigen geluidsapparatuur te gebruiken.

Gourmetten en Fonduen zijn binnenshuis niet toegestaan. 

Bij niet tijdige betaling wordt 5% rente en administratiekosten berekend en daarna elke maand 2% .

Via de Recron kunt u een annuleringsverzekering afsluiten, de link is bij de overeenkomst meegestuurd, tevens de Recronvoorwaarden.

Bezoekers hebben na toestemming van de exploitant toegang van 9.00 uur tot 22.00 uur.

De huurder/gebruiker dient daar een vergoeding voor te betalen.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

De borgsom wordt (na verrekening van o.a.hout, beschadigd of gebroken materiaal), via bank/giro teruggeboekt op het rek.nr. waarop de eerste betaling is voldaan binnen 14 dagen, tenzij anders aangegeven. U kunt tot 6 maanden na vertrek een overzicht opvragen.

Het reglement is bij de overeenkomst bijgesloten en tevens ter plaatse aanwezig.

In dringende gevallen kunt u ons bereiken op: 06-22552010, 06-22424618, 0541-510125, 06-20717630.

Routebeschrijving: Via Enschede richting Losser. In Losser bij de eerste rotonde linksaf, 2e rotonde linksaf richting Oldenzaal. Na ongeveer 3 km voor een bushalte aan de linkerkant linksaf. Via Hengelo A1, afslag Oldenzaal Zuid/Losser no. 33. Bij de verkeerslichten linksaf, tweede verkeerslichten rechtsaf. Direct weer rechtsaf richting Losser/Gronau, na 3,5 km. rechtsaf, wordt aangegeven met borden 't Borghuis.

Onder voorbehoud van wijzigingen.